Akyazim.Net Haber Siteniz! Haber Gönder
Akyazı, Akyazı Haber, Akyazi Son Dakika Haber
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

AKYAZI HASTANESİ

KATEGORİLER

HABER ARA


Gelişmiş Arama

AKYAZI MSN

EN ÇOK OKUNANLAR

BURÇ

DOVİZ

  Döviz Alış Satış
  Dolar 6.0400 6.0509
  Euro 5.4762 5.5125

TAKVİM SAAT

Define işaretleri, İbn Haldun 1400'lü yıllardaki defineci mantığını alatıyor

Define işaretleri, İbn Haldun 1400'lü yıllardaki defineci mantığını alatıyor

Tarih 24 Kasım 2008, 14:27 Editör Akyazım Haber

Fotoğraflı Çözülmüş Örnek Define İşaretleri , Define İşaretleri ve Bilinen Anlamları,Fotoğraflı Çözülmüş Örnek Define İşaretleri,Mağaralar ve Haritalar,DEFİNECİNİN TECHİZATI,DEFİNECİLİKTE KULLANILACAK 10 ALTIN KURAL,DEFİNE NERELERDE VE NASIL ARANIR?,define işaretleri ve anlamlarıDefine İşaretleri. ... define işaretleri ve anlamları. Define İşaretleri

İbn Haldun, 1332-1406 (Hicrî 732 / 808) yılları arasında yaşamış bir İslam bilginidir. Aslen  Tunusludur, hicri 784 yılında  Kahire'ye  yerleşir.Türkçe'de bilinen en ünlü eseri Mukaddime'dir, bu  eserinin  bir  bölümünden defineciliği anlatmaktadır

Günümüz defineciliği ile karşılaştırın o günden bu günümüze kadar ne kadar ileri gitmiş hep birlikte görelim,

İbn Haldun 1400'lü yıllarından definecinin portresini şöyle açıklamaktadır;

Şehirlerde oturan,  akılları zayıf olan kimseler yerde gömülü olan defineleri aramaya düşkündürler. Define arama işini sadece kazanç temin etmek için yapmaktadırlar. Bunlar eski kavimlerin bütün servetlerinin yeraltında gömülü olup bütün bu servetlerin tılsımlı ve sihirli mühürlerle mühürlenmiş olduğuna ancak bu  tılsımların  ilmine  vakıf olanların, tılsımların  çözülmesine hizmet  eden buhur ve kurbanlar getirenlerin,tılsımları  çözen  dualar ve  bu  duaları  bilenlerin  tılsımı  yada  sihirli mühürleri çözeceklerine  inanırlardı. (1400' lü yıllarda  tılsım  anlayışı  ile  2008 yılındaki modern  tılsım anlayışı  hep  aynı  değişmemiş)

Afrika şehirleri, İslamiyet'te  önce yaşamış Frankların ve diğer  Afrika'da  hüküm  sürmüş  kavimlere  ait  define  gibi hazineleri tılsım  yada  sihirli mühürlerle   gömüldüğünü,  mutlaka  tılsım  ve  sihirli mühürlerin  çözecek  olanların  bu defineleri yer  altında  çıkarabileceklerine  inanırlardı.

Doğu  ahalisi de Kipti ve  yunan kavimlerinin ve  Romalıların tılsımlayarak servetlerini yerin  altına sakladıklarına  inanırlardı, buna  dair ağızdan  ağza hurafe  şeklinde hikaye ve  aslı  olmayan sözler nakledilir.Tılsım  ilmini bilmeyenlerin definelerin bulunduğu yerde kazı yaptıkları zaman bir şey  bulamadıkları veyahut haşerelerle  dolu bir  halde  buldukları veyahut  mücevherlere  rast geldikleri halde tılsımları  çözme  ilmini bilmedikleri için bekçilerin  yalın  kılıçları ile  defineyi muhafaza  ettiklerini gördükleri gibi  korku  dolu hallerle  karşılaştıklarını anlatırlar. ( Günümüz defineci haline  benzemiyor mu? )

Batı Afrikada tabi yollarla  kazanç elde etmeye  çalışan aciz bazı Berber  taifesi de servet  ve derece sahiplerine Arap yazısından  başka bir  yazı  ile yazılan ve etrafı haşiyelerle çevrilmiş  olan veyahut yabancı dillerden çevrildiği idda edilen yazılar  olduğunu, bu tür  yazıların tılsımları  çözen,sırları  ve  definenin yerini bildiren ve  bu yazıların  defineyi gömen  kavimlere  ait  olduğunu söylerlerdi, berberler  bu  yolla  kazanç  temin ederlerdi. ( Günümüzdeki şeytan  üçgenine  benzemiyor mu? defineyi insanların  cebinden  arayan tek millet 21. asra  ait değilmiş 14. asırdan da  bu uyanıklar  varmış, 21.asrın  Berber  taifesi değiller mi?)

Akılları  kıt  olanlardan  bazıları, işçi kuvveleri toplayarak,rakiplerden ve  hükümet  memurlarının  gözlerine  ilişmeden sakınarak gecelerin  karanlığı  altında kazılara  başlar,kazılar  esnasında bir şeyler  bulamadıklarından,bunun  sebebini definelerin tılsımlı ve  sihirli mühürleri kırmak  için  bilgi  sahibi olmadıklarına  yorumlarlardı. umut ve  tamahların arkasını büsbütün  kesmemek  için kendi kendilerini aldatırlar.Bunları  bu  yola sevk eden  sebeplerin  başında tabii kazanç vasıtaları olan ticaret,çiftçilik sanat yoluyla geçinmekten aciz olmalarıdır. ( Bu  Tarif  bizlere  benzemiyor mu?)

Mısır  ahalisinde  bazıları, şehirlerine  gelen  yabancıları gördüklerinde,  defineye  düşkün  oldukları  için bu yabancılar dan yardım  isterlerdi, Defineciler  büyük servetlerin Nil  nehri altında  olduğuna  inanırlar,düzmece defter ve     uydurma yazılarını ve  yalanlarını  örtmek  için Nilin  akıntılı suyunun  defineleri bulmaya engel  olduğunu,Nil nehrinin   yatağını değiştirmeyi planlarlardı,Sihiri  İlminin mısırda  atalarından gelmesi, sihirli eserler bulunan toprakları  gözlerinin önünde  bulunması  definecilerin tılsımlı defineler aramalarına  sebep olmaktadır. Fravun ve  sihirbazların kıssası eski Mısırlıların sihir  ilmindeki uzmanlıklarına  tanıklık etmektedir. Sihirin  güzü  ile  Nil  nehrinin sularını yer  altına  geçirmesinde  kadar  kalkışmışlardır. ( Günümüz  medyumları, cincileri, muskacıları,tılsımcıları gibi...)

Define arakasında koşanlar tarafından uydurulan bir hurafe bir yalandan ibarettir. Bunların bunların define araştırmak hususunda acayip hileleri ve terimleri vardır. Bunlar yalancılıkla o dereceye varırları ki , define bulunması zan ve tahmin edilen meşhur yerler ve binaların yanına gelerek bir müddet orda kalırlar, çukurlar kazarak yalan işaretler koyarlar. Bundan sonra akılları kıt olan kimselere, uydurdukları bu işaretleri gösteririler ve kazmaya tevsik ederler , o binada sayısız define ve değerli eşyaların olduğunu söylerler.tılsımları çözmek için lüzumlu olduğunu söyleyerek, ve gerekli olan kök ve buhurları almak için para isterler. Kazılacak o yerlerde yalancıların koydukları işaretler görülünce sevinirler. Hissetmeyecekleri bir halde aldatılmış olduklarını hissedemezler. Define bulacaklarını idda edenlerin kendi aralarında kullanmakta oldukları terimler vardır. Bunlar uyduruk terimlerdir, buhurlar ile buhurlamak ve kurban olarak hayvan boğazlamak gibi çeşitli hileleri konuşurken kullanırlar ve paralarından faydalanarak kimselerden bu hileleri gizlemek istemezler. Gerçekte is bu husus bilgiler verilmemmiş ve rivayet yoluyla da haberler nakledilmemiştir. Hepsi bu uydurma şeylerdir.
 
Bil ki, definler bulunuyorsa da , nadir bir tesadüftür. Bilgi kast ile bulunulmaz. Hem ve servetlerini gömmek bir ihtiyaç bir zaruret olmamıştır ki. İnsanlar mallarına toprağa gömerek tılsımlamış olsunlar . bu eski çağlarda bir mecburiyet olmadığı gibi bir ihtiyaçta değildir.  Hadiste alınan ve İslam hukukçuların tarafından “ beşte bir “ devlet hazinesine ait olduğu belirtilen define ve hazinlerden maksat, cahiliye çağında gömülmüş olan servetler olup , yukarıda anlattığım gibi bilgi ve maksat ile değil , tamamen tesadüf ile bulunmuştur. Üstelik servetini  toprak altına gömen insanlar sihirleyerek ve tılsımlayarak ve daha sonra gelen nesillerine aktarırlar. Levha ve sayfalar kolaylık gösterme amacıyla bırakılabilir. Bunun define ve hazine saklama amacına aykırı olduğu bellidir. İnsanların define bırakmak amaçları tabi ki vardır. Bunu gömen insanlar evlatlarının torunlarının veya diğerlerinin faydalanmak amacıyla bırakmıştır. İstinasız olarak mal ve servetini  gömerek yer altında gizleyerek , kaybolup gitmesini veya başka bir kavmin faydalanmasını istemiş olabilir. Bu aklı başında bir adamın işi değildir.
 
Geçmişte bizden önce yaşamış olan kavimlerin (ibn Haldun  dönemi) mal ve servetleri ve bu servetlerin çokluğu ve bolluğu hakkında söylenen sözlere gelince, bil ki , altın , gümüş , mücevher , meta ve eşya, demir , kurşun , bakır ve diğer mülk ve madenler insanların topluluk halinde çalışması sonucunda elde edilen maden , mal ve mülklerden ibarettir. Bunlar toplumların gelişmesini artıran , sosyal hayatın durgunluğu nispetinde eskiyen nesilleridir. Bu servetlerden insanların ellerinde bulundurma maksatları sosyal hayatın talep eden ve icaplarına göre bir yerden başka bir yere , bir devletten başka bir devlete intikal eder. Mesela mal ve servet Afrika da eskilmiş ise Kuzey kavimlerde çoğalmıştır . Altın , gümüş , kurşun , bakır ve kalayın hali de böyledir. Bunların her biri az bir müddet içinde yok olup gidebilir.
 
Mısırda define aramanın çok olma sebebi şudur : binlerce yada daha çok yıllar önce Mısırda Kıbti’ler yaşamıştır. Onlar eski kavimlerin bir adeti olmak üzere, ölülerin sahip oldukları altın , gümüş , mücevher ve incileriyle birlikte gömerlerdi. Kıbtler devleti yıkılarak Fars’lar Mısır’ı ele geçirdikten sonra Kıbti’lerin kabirlerini açarak yer altında çok mal ve servet  çıkardılar. Farslardan sonra yunanlarda aynı şekilde hareket ettiler. Hükümdarlarının Mezarı olan ehramlarda ve başkalarınındı sayıp tükenmez derecede çok definler buldular. Bu tarihten sonra Kıbti’lerin kabir ve kabristanları define bulduğu zan ve tahmin edilen bir yer olarak tanımlandı. Gerçekten de bu kabirde, çok vakit gelinmektedir definlere rast gelinmektedir. Bu denelerde ölüleriyle birlikte gömülen mallar ve ölülerin ulamak üzere Gömdükleri nesneler , bu cümleden altın ve gümüş tabak , çanaklar ve tabutlar bulunmaktadır. Bundan dolayı, binlerce yılda beri Kıbti’lerin kabir ve kabristanları define bulunan yerler zannedildi. İşte bundan ötürü Mısır ahalisi define aramaya önem verdi. Çünkü defineler çıkartılıyor.


Kaynak  Mukkadime ( özet  olarak bitti)

 

 
 

 
 
 
 
 
Tags: define işaretleri . define işaretleri,define define işaretleri Define işaretleri Define Turk Define işaretleri Definecilik imsakiye defineci ,

 

GTLERİ İŞARETLER,hazine resimleri,define resimleri padişah sikkeleri,osmanlı sikeleri,dedektör satım işleri,mağara resimleri,mezar resimleri lahit resimleri,define haberleri  , define resimleri ile ilgili konular. define resimleri download define resimleri indir define resimleri dersleri ... Define Resimleri ,Definecilik,Define İşaretleri, Define Yerleri: Define Yerleri

Bu haber 41244 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Genel Haber

SİZ HAYAL EDİN BİZ GERÇEKLEŞTİRELİM

SİZ HAYAL EDİN BİZ GERÇEKLEŞTİRELİM Düğün, sünnet, toplantı, doğum günü, evlilik yıl dönümü kutlamarı ve ailenizle akyazı'da hafta sonu oturup mang...

Akyazılı Tır Şoförü Zonguldak'ta Hayatını Kaybetti

Akyazılı Tır Şoförü Zonguldak'ta Hayatını Kaybetti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yol kenarında durdurduğu TIR'ın yakıt deposuna mazot koyarken otomobilin çarp...

REKLAM ALANI

HABER GÖNDER

AİLE HEKİMLİĞİ

ANKET

Akyazı'da Belediye Başkanı Kim Olsun İstersiniz?

Tüm Anketler

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

TREN SAATLERİ

Sitemiz 5846 sayili fikir ve sanat eserleri kanununa uygun yayin yapmaktadir. Haber Portalımızda yayınlanan haberler kaynak gösterilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir. - Akyazim.Net Haber Sitesi, Akyazı Sondakika Haberleri, Akyazı'nın Güncel Haber Sitesi...
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi

Akyazı Akyazı Haber İletişim Künye Haber Gönder Reklam